top of page

מצוין!

עכשיו - בחר אפשרות תשלום:

תשלום בודד של 1,497 ש״ח בלבד או 3 תשלומים של 597 ש״ח בלבד
(כל תשלום מחוייב בנפרד, בשיטת ״פריסה אמריקאית״ - ללא חסימה של מסגרת אשראי)

בחר משלושה ספרים.jpg

ואל תשכח לבחור אחד מתוך ספרי המתנה (בטופס בעמוד הבא יש מקום אפילו לבקש הקדשה אישית מיניב למי שתבחר)

יניב ואמיר תשלום אחד של 1497.jpg
יניב ואמיר 3 תשלומים של 597.jpg
bottom of page