top of page

"תאוצה עסקית 2020"

הנה קטע קצר נוסף עם ד״ר יניב זייד, צפיה מהנה!

זהו חלק קטן מהתהליך המלא שהעברנו במשך 3 ימים, אצלך בגישה מיידית, עם מעל 25 שעות של הדרכות!

bottom of page